Beste ouders

Omdat de drie lesvrije weken iets heel nieuw zijn voor ons, bent u misschien op zoek naar ‘inspiratie’ en ‘creativiteit’ om de tijd met en voor uw kinderen in te vullen.
De leerlingen van de lagere school kregen van hun klasleerkracht al een bundel of taakjes mee op vrijdag voor de komende lesvrije weken.

Bijkomend vindt u in bijlage twee lijsten inspiratie om de tijd thuis in te vullen, rekening houdend met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt.
Er is een lijst met tips voor leermomenten thuis en een lijst met tips om de tijd thuis leuk in te vullen.
Wie weet krijgt u tips die u zelf niet kende, of kan u met deze tips familie of vrienden helpen.

De kinderen die naar de noodopvang op school komen brengen best hun werkbundel en ander schoolmateriaal mee zodat ze daaraan kunnen werken.

Hou zeker je mailbox in de gaten om verdere info van de school of de klasleerkracht te ontvangen.