Schoolteam

DIRECTIE/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
DIRECTIE:
Marleen Verniers
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER:
Sophie Delavière
KLEUTERJUFFEN
Juf Diana (1P) en juf Lana (kinderverzorgster)
Juf Hanne en juf Karen (K1)
Juf Karen van Dorpe (K2/3 A) en
juf Els Roggeman (K2/3 A en zorg)
Juf Claire De Lausnay (K2/3 B)
Juf Jennifer (K2/3 C)
ONDERWIJZERESSEN EN ONDERWIJZERS
Juf Els Neyt (L1A en zorg)Juf Ellen (L1B)
Juf Nele (2B) en juf Sarah (2A)
Juf Jozefien en juf Annelies (L3)
Juf Nathalie Bracke (L4)Juf Monique Cools (L5 en zorg lager)
Juf Célynn Dujardin (L6)Juf Kimberly (L1 – L2 – L3 – L4)
BIJZONDERE LEERJUFFEN EN -MEESTERS
Michiel Vervisch (Turnen)Juf Vera Cousement (Zedeleer)
Juf Ann (Islam)Juf Nicole (Zedenleer)
Meester Matthias (Katholieke godsdienst)Juf Marleen (Protestantse godsdienst)
PERSONEEL SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT
Charles Dheere
Tom Demeyer (ICT)Thierry Defrance (ICT)
ANDERE MEDEWERKERS
Onderhoudspersoneel