DIRECTIE/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER:
Sophie Delavière
DIRECTIE:
Marleen Verniers
KLEUTERJUFFEN
Juf Diana (1P) en juf Lana (kinderverzorgster)
Juf Hanne en juf Magalie (K1)
Juf Karen van Dorpe (K2/3 A) en
juf Els Roggeman (K2/3 A en zorg)
Juf Claire De Lausnay (K2/3 B)
Juf Jennifer (K2/3 C)
ONDERWIJZERESSEN EN ONDERWIJZERS
Juf Ellen en juf Kimberly (L1)
Juf Nele (2B) en juf Sarah (2A)
Juf Jozefien (L3B) en juf Annelies (L3A)
Juf Nathalie en juf Kimberly (L4)Juf Monique en juf Kimberly (L5)
Juf Célynn Dujardin (L6)Juf Els, Els en juf Monique (Zorg)
BIJZONDERE LEERJUFFEN EN -MEESTERS
Michiel Vervisch (Turnen)Juf Vera Cousement (Zedeleer)
Juf Ann (Islam)Juf Nicole (Zedenleer)
Meester Matthias (Katholieke godsdienst)Juf Marleen (Protestantse godsdienst)
PERSONEEL SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT
Charles Dheere
Tom Demeyer (ICT)Thierry Defrance (ICT)
ANDERE MEDEWERKERS
Onderhoudspersoneel