In dit menu vindt u verdere info over de school:

  • Visie en pedagogisch project
  • Schoolreglement
  • Scholengemeenschap
  • Ligging
  • Schoolraad
  • Uurregeling
  • Opvang en toezicht
  • CLB en zorgbeleid