De schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch adviesorgaan. De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum 2) vertegenwoordigers van 3 geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem. De inrichtende macht is de gesprekspartner en is dus ook aanwezig.

Namens de ouders : Bohdan Lamon, Karsten Van De Voorde, Irmak Cakis
Namens het personeel : Monique Cools (voorzitter), Claire De Lausnay (kleuter), Els Neyt, Hanne Floré (reserve)
Namens de lokale gemeenschap : Wim Hoogstoel, Ivan Steenhout, Carine Vervaet
Directie : Marleen Verniers

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school (bv. over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden,…) Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat gebeurt op en rond de school.

Op 1 april 2021 is de nieuwe schoolraad opgestart.