CLB

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)   School en CLB overleggen op welke domeinen zij zullen samenwerken. In het algemeen houdt dit de begeleiding in van de leerlingen bij hun studie en bij psychologische, medische of sociale problemen.

Het CLB zorgt ook voor de preventieve gezondheidszorg door het verstrekken van gezondheidsvoorlichting.

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Halvemaanstraat 96 9040 St.-Amandsberg

Tel : 09 277 84 00 Fax: 09 218 98 38

www.vclbgent.be

Meer info via deze brochure.

Zorgbeleid

De zorgverbreding op onze school wordt uitgebreid naar alle leerlingen toe :

  • kindvolgsysteem om problemen op te sporen
  • regelmatig overleg tussen logopedisten, revalidatiecentra, de leerkrachten en CLB
  • zorgleerkracht en klastitularis werken gericht samen om problemen op te lossen
  • klassikaal oudercontact bij begin schooljaar
  • 2 x individueel oudercontact voor kleuter en 3 x individueel oudercontact voor het lager in de loop van het jaar

Heeft u een vraag over onze zorgwerking? Stuur gerust een mailtje naar zorglager@gbsdestelbergen.be (lager) of zorgkleuter@gbsdestelbergen.be (kleuter).