artikel van Laatste Nieuws

Het initiatief werd genomen door de Dienst Leefmilieu en schepen Michaël Vercruyssen. “Meer dan ooit is de luchtkwaliteit een hot item in de scholen. Niet alleen voor een betere leefomgeving, maar ook in de strijd tegen het coronavirus. Ventilatie van de lokalen verkleint namelijk de kans dat virusdeeltjes zich in de lucht kunnen verspreiden. Met deze luchtmonitoren meten we perfect wanneer dat moet”, zegt Michaël.

Het toestel meet de hoeveelheid CO2 in de klaslokalen en geeft met groen, oranje en rood licht en smileys aan wanneer de ramen best opengezet worden. De gemeente ging de markt op en kocht tachtig toestellen Upzio AirQ bij de firma Fixsus aan 125 euro per stuk. Deze toestellen geven ook een indicatie van vluchtige stoffen aan. “In een vol klaslokaal is de lucht na enkele uren al snel verzadigd. Luchtkwaliteit is een abstract gegeven maar dankzij deze toestellen zien de leerlingen nu ook in een oogopslag de gevolgen”, zegt directrice Marleen Verniers.

Destelbergen is de eerste Oost-Vlaamse gemeente waar op zo’n grote schaal luchtmonitoring in alle klassen gebeurt. “Een belangrijk aspect in ons MOS-project (Milieuzorg Op School)”, besluit schepen Vercruyssen.