Schoolraad 


De schoolraad is een wettelijk opgelegd democratisch adviesorgaan. De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum 2) vertegenwoordigers van 3 geledingen : de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.


De directeur woont de vergaderingen van rechtswege bij met raadgevende stem. De inrichtende macht is de gesprekspartner en is dus ook aanwezig. 


Namens de ouders : Els De Ruck, Joke Ongena, Koenraad De Boever 
Namens het personeel : Monique Cools (voorzitter), Anita Kaufmann (lager), Claire De Lausnay (kleuter) 
Namens de lokale gemeenschap : Carine Vervaet, Martinne Plets, Ivan Steenhout 
Directie : Marleen Verniers 


De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school (bv. over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden,‚Ķ) Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat gebeurt op en rond de school. 


Op 22 april 2013 is de nieuwe schoolraad opgestart.

Aantal bezoekers108158
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates. Gbs Destelbergen